Sammhällsnytta

Barncancerfonden

Av de drabbade barnen överlever 85% sin sjukdom, men det räcker inte. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år.

Aktiv Skola

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt vi gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. Vi anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Cancerfonden, företagsvän

Tack vare forskningens framsteg överlever i dag sju av tio som får ett cancerbesked. Så länge vi stöttar forskningen finns det hopp.

Missing People

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.