System Edström är marknadsledande i Sverige och är specialister på att skapa effektiva och säkra mobila arbetsplatser. Företaget grundades 1958 och har därmed över 65 års erfarenhet av vad som krävs av en mobil arbetsplats.

Systemet är utvecklat med fokus på hög kvalitet, hög säkerhet och den unika flexibiliteten. Tack vare detta kan slutanvändaren själv designa en inredning till sin arbetsbil som är skräddarsydd efter användarens behov. System Edström krocktestar sina produkter hos RISE Research Institute of Sweden AB, (f.d. Statens Provningsanstalt). Krocktesterna är utförda enligt standarden INRS NS 286 som gäller för bilinredning. Även andra typer av tester utförs, tex skaktester som simulerar flera års användande på väg.

System Edström erbjuder även kompletterande produkter till sin bilinredning såsom säkerhetsprodukter, belysning, strömförsörjning och andra tillbehör.

Varför ska du välja System Edström?