[row] [col span__sm=”12″]

GDPR

Hos Köpingstandläkarna värnar vi om en hög nivå av skydd för våra patienters personliga integritet. Därför vill vi informera om en viktig och positiv förändring kring hur vi i fortsättningen får och kommer att hantera dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps.

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [button text=”Patientinformation” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”/Patientinformation”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [button text=”Integritetspolicy” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”/Integritetspolicy”] [/col] [/row]